FOR BUSINESS: 400 606 1178

 

    FOR SERVICE: 400 606 1778

 


 

Beijing
 
Universal Junye (Beijing) Technology Co. Ltd
B615-619, Capital Group Plaza
No. 6 Chaoyangmen Bei Da Street
Dongcheng District
Beijing 100027, China 
 
Tel: (+86-10) 8528-3377 
Fax: (+86-10) 8528-3344 
 
Universal Jiabo (Beijing) Technology Co. Ltd
A1505, Nanxincang Business Tower
No. 22 Dongsishitiao
Dongcheng District
Beijing 100007, China 
 
Tel: (+86-10) 5169-0388 
Fax: (+86-10) 5169-0100 
 
 
Shanghai
 
Room 1606-1610, Enterprise Square
No. 228 Meiyuan Road
Shanghai 200070, China
 
Tel: (+86-21) 6380-6611
Fax: (+86-21) 6381-0616
 
 
Guangzhou
 
Room 3705, Tower B, Center Plaza
161 Linhe West Road, Tianhe District
Guangzhou 510620, China
 
Tel: (+86-20) 3825-9595
Fax: (+86-20) 3887-9011
 
 
Chengdu
 
803, North Tower, Poly Center
7 Consulate Road, Wuhou District
Chengdu 610042, China
 
Tel: (+86-28) 8691-2559
Fax: (+86-28) 8691-3516


 

Wuhan
 
Rm 13A09, Tower C
Han Street - Headquarter International
Wuchang District 
Wuhan 430000, China
 
Tel: (+86-27) 8789-2178

 
 

 
 
701A, Railway Plaza
39 Chatham Road South
Tsim Sha Tsui
Hong Kong
 
Tel: (+852) 2416-7693 
Fax: (+852) 2411-0890
  
 
Ho Chi Minh City
 
16F,  Indochina Park Tower
4 Nguyen Dinh Chieu Street
Dakao Ward
District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
 
Tel:(+84-28) 3911-8942
 
Địa chỉ : Tầng 16, Tòa nhà Indochina Park,
số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao,
Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3911-8942