Universal tham dự triển lãm Analytica 2017 tại Hà Nội

 

 

Universal (HK) Technology đã tham dự triển lãm Analytica Việt Nam lần thứ 5 được tổ chức tại Trung tâm triển lãm quốc tế ICE Hà Nội, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017.

 

Universal đã trưng bầy các sản phẩm mới nhất từ các đối tác sản xuất và giới thiệu các giải pháp hiện tại từ tất cả các lĩnh vực liên quan đến phân tích, đo lường và kiểm định, kiểm soát chất lượng, công nghệ phòng thí nghiệm, khoa học đời sống và công nghệ sinh học.

 

Universal Technology là đại diện cho các thương hiệu chính và đóng một vai trò quan trọng trọng mảng công nghệ thí nghiệm, phân tích và chuẩn đoán tại Trung Quốc và Việt Nam. Để biết thêm thông tin về các sản phẩm chúng tôi cung cấp, vui lòng liên hệ tại info@universaltechco.cn.

 

Related suppliers (click for details)