TUYỂN DỤNG

 

Nơi làm việc Bộ phận

Vị trí công việc

Trình độ chuyên môn

Số lượng tuyển Ngày đăng tuyển
TP. Hồ Chí Minh Quản lý điều hành Trợ lý 

Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học, thông thạo tiếng Anh, vi tính văn phòng khá.

Trên 1 năm kinh nghiệm công việc hỗ trợ kinh doanh, thư ký văn phòng.

1 15/04/2013
TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh Đại diện thương mại – Sắc ký khí

Tốt nghiệp Đại Học ngành Hóa phân tích, Khoa học vật liệu. 

Trên 1 năm kinh nghiệm về bán hàng kỹ thuật

1 20/03/2013
Hà Nội Kỹ thuật Chuyên viên kỹ thuật  – Thiết bị hóa dầu

Tốt nghiệp Đại Học ngành Cơ Khí, Hóa, Điện Tử.

Trên 2 năm kinh nghiệm về lắp đặt, sửa chữa thiết bị hóa dầu

2

01/05/2013

Hà Nội Kinh doanh Đại Diện Thương Mại Tốt nghiệp Đại Học ngành Hóa phân tích, Cơ khí, Vật liệu. Thông thạo tiếng Anh.
 
Trên 2 năm kinh nghiệm về bán hàng kỹ thuật.
2

 14/05/2013

 
Hà Nội   Kỹ thuật Chuyên viên kỹ thuật
  • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về lắp đặt, sửa chữa thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị khoa học.
  • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí hoặc khoa học vật liệu; từng làm việc cho công ty nước ngoài, tập đoàn đa quốc gia.
 2 07/07/2016 
 Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh  Kinh doanh  Đại diện thương mại
  • Tốt nghiệp Đại học, một trong những ngành Hóa phân tích, Khoa học Vật liệu, Công nghệ Sinh học, Thực phẩm.
2 07/07/2016