Universal khai trương Văn phòng mới tại Vũ Hán

 

 

Universal khai trương Văn phòng mới tại Vũ Hán vào ngày 28 tháng 3. Bà Alice Hung- Chủ tịch Công ty, đã tới tham dự và cắt băng khánh thành.

 

Thông tin liên lạc của Văn phòng Vũ Hán:

Địa chỉ: Phòng 13A09, Tower C, Han Street-Headquarter International, Quận Vũ Xương, Vũ Hán

ĐT: 027-8789 2178